Az aktuális munkaerőpiacon jelenleg közel négymillió fő aktív munkavállaló vesz részt, ami hozzávetőleg az 1990-es évek foglalkoztatottsági szintjének felel meg. Ez kismértékű emelkedést jelent a 2008-as válságidőszak októberi adataihoz képest. Akkor a 15-64 éves korosztályban 62%-os volt a foglalkoztatottság, most pedig 64%. Tudvalevő, hogy a munkaerő-piaci helyzet országunk területén nem kiegyenlített. A Dél-Alföldön a foglalkoztatottság kismértékben alacsonyabb az országos átlagnál.